Oferta

Psychoterapia kliniczna

Umów wizytę

tel. 883 588 467

bezpiecznawyspa@gmail.com

YouTubeFacebookInstagram
Psychoterapia opiera się na teoriach, które opisują funkcjonowanie ludzkiej psychiki. Dzięki systematycznym spotkaniom z psychoterapeutą możliwe jest skuteczne leczenie zaburzeń czy pomaganie w różnych osobistych problemach.
W trakcie spotkań specjalista pomaga pacjentowi lepiej zrozumieć swoje emocje, potrzeby, motywy działań poprzez komentowanie, nazywanie i stawianie odpowiednich pytań. Psychoterapia pomaga zrozumieć, w jaki sposób nasze myśli i zachowania wpływają na nasze życie i relacje z innymi ludźmi. Dzięki psychoterapii możliwe jest poradzenie sobie z bólem i cierpieniem psychicznym. Terapia uczy dbania o własne potrzeby, akceptacji siebie i innych. Budowania trwałych, satysfakcjonujących relacji. Treści ujawniane na sesji są objęte tajemnicą zawodową, a terapeuta jest zobowiązany do przestrzegania zasad etyki zawodowej.
Psychoterapia różni się od poradnictwa psychologicznego tym, że terapeuta nie podaje pacjentowi rad dotyczących jego życiowych decyzji. Terapeuta oddziaływane w taki sposób, aby pacjent dążył do odpowiedzialności za swoje życie i samodzielnie podejmował decyzje najlepsze dla niego samego.
Czas trwania psychoterapii jest bardzo zróżnicowany. Jest to proces, który rzadko kiedy trwa krócej niż rok. Sesje indywidualne odbywają się minimum jeden raz w tygodniu i trwają 50min.
Psychoterapią leczymy takie zaburzenia jak: zaburzenia obsesyjno- kompulsyjne (nerwica natręctw), lęk uogólniony (nerwica lękowa), zaburzenia nastroju i depresję, zaburzenia odżywiania (bulimię, anoreksję, zespół objadania komulsywnego), traumę, zespół stresu pourazowego, uzależnienia, zaburzenia seksualne, zaburzenia osobowości.

Wsparcie psychologiczne

Wsparcie psychologiczne jest to forma pomocy oferowana osobom zdrowym, doświadczającym problemów życiowych, trudności przystosowawczych i kryzysów rozwojowych. Świetnie sprawdza się w sytuacji wewnętrznych rozterek dotyczących podjęcia ważnych decyzji, kłopotów w relacjach, doświadczeniu trudnej sytuacji życiowej (śmierć bliskiej osoby, rozstanie, utrata pracy lub ważnej relacji). Głównym celem wsparcia psychologicznego jest zmobilizowanie własnych zasobów w sytuacji kryzysu, odzyskanie równowagi emocjonalnej, odzyskanie poczucia kontroli, nauka korzystania z pomocy bliskich i powrót do wcześniejszego funkcjonowania. Osoba, która może świadczyć takie usługi to psycholog lub psychoterapeuta.
W trakcie spotkań pacjent może otrzymać od psychologa lub psychoterapeuty porady, które pomogą mu wyjść z trudnej sytuacji życiowej, lecz nie zajmuje się on leczeniem zaburzeń psychicznych czy zmianą osobowości pacjenta. To znacząco odróżnia poradnictwo psychologiczne od psychoterapii.
Wsparcie psychologiczne trwa w zależności od tego ile potrzebuje tego pacjent w różnych odstępach czasowych między sesjami.

Konsultacje rodzin i dzieci dotkniętych zaburzeniami odżywiania

Konsultacja rodzinna jest wywiadem i wstępną diagnozą na temat zgłaszanych trudności. Spotkanie służy wstępnemu zrozumieniu problemów z odżywianiem u członka rodziny.

Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży występują najczęściej w sytuacji, gdy w systemie rodzinnym pojawiają się trudności (śmierć członka rodziny, konflikty między małżonkami, nadmierne wymagania wobec dzieci, zaniedbania emocjonalne lub przemoc, trudności w przebiegu procesu separacji i wyznaczaniu granic między członkami rodziny). Możliwość wypowiedzenia się każdego członka rodziny znacząco poszerza perspektywę rozumienia tego, co jest przeżywane jako problem. Zdarza się, że już po pierwszym spotkaniu członkowie rodziny zaczynają lepiej komunikować się ze sobą wzajemnie.

Po 1-2 spotkaniach podejmowana jest decyzja, czy taka forma pomocy jest wystarczająca, czy też potrzebna terapia rodzinna lub indywidualna.

Psychodietetyka

Psychodietetyka jest interdyscyplinarną dziedziną łączącą w sobie wiedzę psychologiczną i dietetyczną. Przed zawiązaniem konstraktu na dłuższą współprace zazwyczaj wymagane są 1-2 spotkania diagnostyczno - konsultacyjne, aby wykluczyć zaburzenia odżywiania wymagające podjęcia psychoterapii.
Metody pracy psychodietetyka opierają się gównie o protokuł postepowania opracowany na potrzeby leczenia zaburzeń odżywiania w nurcie behawioralno - poznawczym. Elementy składające się na pracę psychodietetyczną to: praca nad motywacją do zmiany nawyków żywieniowych, poprawa lub nabycie umiejętności planowania i monitorowania postępów, radzenia sobie z emocjonalnym zajadaniem emocji, rozwiązywania problemów stojących na przeszkodzie do osiągnięcia celu.
Psychodietetykiem może być osoba, która posiada dwa pełne wykształcenia: z zakresu dietetyki i psychologii. Może być magistrem dietetyki/technologiem żywności i żywienia człowieka oraz psychologiem/psychoterapeutą. Psychodietetykiem może być również osoba po studiach podyplomowych z psychodietetyki, lecz ważne, aby nie był to kurs krótszy niż 2 lata.
Psychodietetyka nie zajmuje się leczeniem zaburzeń odżywiania. Metodą leczenia bulimii, anoreksji czy silnych napadów objadania kompulsywnego jest psychoterapia, gdyż te problemy są związane z dużo głębszymi trudnościami natury emocjonalnej. Psychodietetyk może wspierać ten proces pomagając pacjentowi radzić sobie z objawami.

Dietetyka kliniczna

Właściwe żywienie pacjenta stanowi integralną część procesu jego leczenia. Dietetyka kliniczna jest nauką o żywieniu człowieka zdrowego i chorego. Dobry dietetyk zwraca uwagę nie tylko na to w jaki sposób ma odżywiać się jego klient, ale również na jego osobiste potrzeby, preferencje, możliwości przygotowywania posiłków. Dietetyk powinien być dla nas drogowskazem i wsparciem na ścieżce zdrowia. Wykazywać otwartość, rozsądek i elastyczność we wzajemnej współpracy.

Dietetyk kliniczny musi posiadać dużą wiedzę medyczną na temat chorób, ponieważ jego zadaniem jest przywrócenie lub poprawia zdrowia pacjenta poprzez specjalistycznie skomponowaną dietę.

Specjalizujemy się w leczeniu: cukrzycy typu II, insulinooporności, zaburzeń lipidowych (podwyższony poziom cholesterolu, trójglicerydów), miażdżycy, nadciśnienia tętniczego, osteoporozy, anemii, choroby Hashimoto i niedoczynności tarczycy, celiakii, reumatoidalnego zapalenia stawów, dny moczanowej, choroby refluksowej przełyku, choroby wrzodowej żołądka, zaparć, biegunek, nieswoistego zapalenia jelit, zespołu jelita drażliwego, łuszczycy, nowotworów, chorób trzustki, kamicy żółciowej, choroby pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, chorób wątroby, chorób nerek i układu moczowego, alergii i nietolerancji pokarmowych, zaburzeń odżywiania. Układamy również jadłospisy wegetariańskie*, wegańskie* i dla kobiet w ciąży

*Nie układamy jadłospisów eliminujących białko pochodzenia zwierzęcego u osób niedożywionych lub cierpiących na zaburzenia odżywiania.

Terapia w gabinecie czy online?

Spotkania w gabinecie

Psychoterapia, konsultacje psychologiczne i dietetyczne najczęściej rekomendowane są w bezpośrednim kontakcie ze specjalistą. Szczególnie ważne jest to w przypadku psychoterapii czyli procesu leczenia, który obejmuje kontakt werbalny i pozawerbalny z pacjentem.

Spotkania online

Konsultacje drogą online są rekomendowane dla osób, które potrzebują wsparcia psychologicznego, psychodietetycznego lub porady dietetyka klinicznego. Spotkania online mogą być formą pomocy dla osób mieszkających za granicą i nie mających dostępu do terapeuty w swoim miejscu zamieszkania.